Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement.

Algemeen

Algemeen 1.1

De Strijd van Salland is geen wedstrijd. Het is een sponsorevenement op de openbare weg ten bate van hersentumoronderzoek.

Algemeen 1.2

De deelnemer dient zich te gedragen evenals normale weggebruikers en neemt geen uitzonderingspositie in. Dit met in achtneming van de geldende verkeersregels.

Algemeen 1.3

Iedere deelnemer dient het inschrijfgeld van € 20,00 bij inschrijving te voldoen. Kinderen betalen een bedrag van € 5,00.

Algemeen 1.4

Iedere deelnemer zal zijn/haar uiterste best doen om een zo hoog mogelijke sponsorbijdrage op te halen ten behoeve van hersentumoronderzoek, we hopen dat iedereen de noodzaak hiervan inziet om zo samen het doel te kunnen behalen.

Algemeen 1.5

De deelnemer is verplicht om tijdens de Strijd van Salland het door de organisatie ter beschikking gestelde shirt zichtbaar te dragen.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid 2.1

Deelname geschiedt voor eigen risico.

Aansprakelijkheid 2.2

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade van deelnemers en supporters.

Aansprakelijkheid 2.3

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid indien het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden, calamiteiten, openbare orde, veiligheid van de deelnemers en supporters of andere zwaarwegende omstandigheden. In geval van afgelasting of verplaatsing van het evenement kan deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van inschrijfkosten, sponsorgeld en/of persoonlijk gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid 2.4

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een WA-verzekering en is zelf aansprakelijk voor schade aan derden.

Aansprakelijkheid 2.5

Parkeren van auto’s en trailers en de hulp hierbij geschiedt op eigen risico.

Aansprakelijkheid 2.6

zorg voor een juiste WA verzekering  voor je zelf en je paard

Aansprakelijkheid 2.6

zorg voor een juiste WA verzekering  voor je zelf en je paard

Aansprakelijkheid 2.6

zorg voor een juiste WA verzekering  voor je zelf en je paard

Aansprakelijkheid 2.5

Parkeren van auto’s en trailers en de hulp hierbij geschiedt op eigen risico.

Veiligheid

Veiligheid 3.1

Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op gezond verstand van iedereen.

Veiligheid 3.2

Deelnemers zijn verplicht aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars en politie op te volgen.

Veiligheid 3.3

Alle geldende verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.

Veiligheid 3.4

De Strijd van Salland is geen wedstrijd.

Veiligheid 3.5

Voor wielrenners, mountainbikers/gravelbikers en steppers is het verplicht om een goed gekeurde fietshelm te dragen.

Veiligheid 3.6

Voor ruiters is het verplicht een goedgekeurde veiligheidscap te dragen.

Veiligheid 3.7

Iedereen van 12 jaar of ouder kan deelnemen aan het paardrijden. Ben je jonger dan 16 jaar, dan rijd je onder begeleiding van een volwassene.

Overige

Overige 4.1

De deelnemer gaat akkoord met gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film e.d. voor promotionele doeleinden van de Strijd van Salland.

Overige 4.2

Deelnemers respecteren overige weggebruikers, NATUUR en MILIEU. De Strijd van Salland gaat door de mooiste natuurgebieden van Salland. Afval wordt dus niet op straat gegooid maar later in de prullenbak of in container gedeponeerd, de Strijd van Salland zal zorgen dat deze op start/finishterrein ruim aanwezig zijn.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid 2.1

Deelname geschiedt voor eigen risico.

Aansprakelijkheid 2.2

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade van deelnemers en supporters.

Aansprakelijkheid 2.3

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid indien het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden, calamiteiten, openbare orde, veiligheid van de deelnemers en supporters of andere zwaarwegende omstandigheden. In geval van afgelasting of verplaatsing van het evenement kan deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van inschrijfkosten, sponsorgeld en/of persoonlijk gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid 2.4

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een WA-verzekering en is zelf aansprakelijk voor schade aan derden.

Aansprakelijkheid 2.5

Parkeren van auto’s en trailers en de hulp hierbij geschiedt op eigen risico.

Aansprakelijkheid 2.6

zorg voor een juiste WA verzekering  voor je zelf en je paard

Aansprakelijkheid 2.6

zorg voor een juiste WA verzekering  voor je zelf en je paard

Aansprakelijkheid 2.6

zorg voor een juiste WA verzekering  voor je zelf en je paard

Aansprakelijkheid 2.5

Parkeren van auto’s en trailers en de hulp hierbij geschiedt op eigen risico.

Door middel van verzending van het inschrijfformulier erkent de deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en het te hebben aanvaard.