Disclaimer

Deze website is voor algemeen gebruik en is met alle zorg en aandacht opgezet. De organisatie van Strijd van Salland doet alles wat in haar mogelijkheden ligt om deze website up-to-date te houden. De organisatie kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van informatie op de website en als gevolg van deelname aan het evenement.

Deelname aan Strijd van Salland geschiedt dan ook op eigen risico.
Op deze website worden foto’s en/of filmpjes geplaatst. Deelnemers van Strijd van Salland gaan akkoord met het publiceren van foto’s en/of filmpjes die van hen genomen zijn. Foto’s en filmpjes op deze website zijn alleen bestemd voor publicatie ter ondersteuning van Strijd van Salland.

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming.

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De AVG zorgt o.a. voor:

versterking en uitbreiding van privacyrechten

meer verantwoordelijkheden voor organisatie

Belangrijke zaken uit de AVG:

Bewustwording:

Weten dat er een nieuwe wet is en wat de belangrijkste privacyregels zijn.

Recht van betrokkenen:

Toestemming voor verwerken persoonsgegevens noodzakelijk

Recht inzage en op verwijderen van persoonsgegevens

De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.

Bewaartermijn worden vastleggen maar termijnen mogen niet langer zijn dan noodzakelijk voor het doel.

Bij toesturen digitale post mogelijkheid aangeven tot afmelden.

E-mails aan meerdere deelnemers worden in BCC gemaild.

Wat registreren wij:

Deelnemers: roepnaam, voorletter, achternaam, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, mailadres, geboortedatum, maat shirt.

Deelnemers krijgen de mogelijkheid zelf een stukje tekst op onze website te publiceren.

Lijst wordt beheerd door Ingrid. PC is beveiligd met wachtwoord en wordt alleen gebruikt door secretaris.

Sponsoren: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, email, contactpersoon.

Lijst wordt beheerd door Paul Kortekaas. PC is beveiligd met wachtwoord en wordt alleen gebruikt door secretaris.

Lijst vrijwilligers: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres.

Lijst wordt beheerd door Ingrid Lindeboom. PC is beveiligd met wachtwoord en wordt alleen gebruikt door secretaris.

Deelnemers betalen via Mollie. Hieruit komen enkele persoonlijke gegevens naar voren. Deze gegevens slaan we niet op.

Voor de bank zijn inloggegevens nodig, deze gegevens heeft alleen onze penningmeester.

Gegevens worden alleen door ons als organisatie gebruikt voor de registratie van de betreffende deelnemer, sponsor of vrijwilliger aan ons evenement en om in het eerst volgende jaar oud-deelnemers, vrijwilligers en sponsoren opnieuw te kunnen benaderen. Hiervoor bewaren wij de betreffende gegevens maximaal 2 jaar.

Gegevens worden niet gedeeld met derden.