Met hart en ziel gaan we met ons team geld inzamelen voor meer hersentumor-onderzoek voor al die lieve mensen die de strijd tegen deze ongeneeslijke ziekte moeten ondergaan. Ook zorgen we voor lotgenotencontact. We maken er een mooie dag van. En dat doen we natuurlijk samen met jullie.

Paul Kortekaas, Gerald Schokker, Ingrid Lindeboom, Leonie van Gelder, Patricia Kortekaas, Sharon Lindeboom, Jacqueline Koops, Merle Rollema, Gerlof Weerts, Martien Lindeboom en André Katoele.

Wat er al is opgehaald de afgelopen jaren

  • 2016 € 38.147
  • 2017 € 37.494
  • 2018 € 57.909
  • 2019 € 105.289
  • 2021 € 68.383
  • 2022 € 62.383
  • 2023 € 202.709

De volgende editie is op 23 juni 2024.
Geld voor hersentumoronderzoek blijft immers hard nodig!

Evenementen

Ons doel

Strijd van Salland tegen Kanker is een actie van Vereniging Heino Helpt om donaties te werven voor meer onderzoek naar hersenkanker. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Het geld dat met Strijd van Salland wordt ingezameld is 100% bedoeld voor hersentumoronderzoek.

Lotgenotencontact

Strijd van Salland is meer dan een sportief evenement dat geld ophaalt voor onderzoek naar kwaadaardige hersentumoren. Het verbindt door samen bezig zijn met de strijd tegen hersentumoren. En door samen actief te zijn, samen geld op te halen en je samen in te zetten voor een goed doel. Bovendien blijkt Strijd van Salland een mooie manier om contact te leggen met lotgenoten. Mensen met een hersentumor of mensen die iemand aan deze ziekte verloren hebben, voelen zich daarom op meerdere manieren gesteund door Strijd van Salland.

Doel 2024

What’s in a grade

Dit jaar zamelt Strijd van Salland geld in voor een onderzoek “What’s in a grade”.

Het graderen van IDH-gemuteerde gliomen is belangrijk omdat het geassocieerd is met
de prognose van de patiënt èn het bepaalt mede het te volgen behandeltraject.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees het hier.

Bekijk hier de presentatie van het Erasmus MC over de voortgang van de onderzoeken van de afgelopen jaren en een vooruitblik op het onderzoek van 2024.

Doel 2023

Let me in

In 2023 zamelde Strijd van Salland geld in voor een project dat bijdraagt aan verhoging van de effectiviteit van immuuntherapieën. Immuuntherapieën vormen een nieuwe- en soms zeer effectieve- behandelstrategie voor kanker patiënten. Helaas is de werkzaamheid, (en het daarmee samenhangende overlevingsvoordeel) van immuuntherapieën slechts beperkt tot een aantal type tumoren. In gliomen is helaas dit type behandeling momenteel niet klinisch effectief. Met dit onderzoek hopen we immuuntherapieën geschikt te maken voor hersentumorpatiënten.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees het hier.

Doel 2022

Detecteren hersentumor DNA in het bloed

Strijd van Salland tegen Kanker is een actie van Vereniging Heino Helpt om donaties te werven voor meer onderzoek naar hersenkanker. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Het geld dat met Strijd van Salland wordt ingezameld is 100% bedoeld voor hersentumoronderzoek.

Presentatie hersentumor-onderzoek 2022

Video met uitleg over het onderzoek