ANBI Status

Vereniging Heino helpt
RSIN: 855775816
KVK: 64679381 (Zwolle)
Twentseweg 57
8141 PR Heino

Namen van bestuursleden van Vereniging Heino Helpt:

  • Paul Kortekaas (voorzitter)
  • Gerald Schokker (penningmeester)
  • Ingrid Lindeboom (secretaris)

Beloningsbeleid:

Doelstelling:
Organiseren van een evenement voor het genereren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan van de instelling:
Beleidsplan Vereninging Heino Helpt 2016

Uitgeoefende activiteiten:
Strijd van Salland organiseert dit jaar op zondag 18 juni 2023 een evenement organiseren voor de genoemde doelstelling.

De staat van baten en lasten:
De staat van baten en lasten wordt na het evenement geplaatst op de website.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Vereniging Heino helpt en haar donateurs zijn:

  • Donaties door bedrijven zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen);
  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Vereniging Heino helpt.

Publicatieplicht ANBI status

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.